EN

it

nl

deconstructie van een steenfabriek in het Meinerswijk landschap masterthesis deconstructie van steenfabriek´Elden´ masterthesis kunst van het plan masterproject
urban villa bachelor project wandlamp ontwerp het evenwicht stoel vormstudie & Panamarenko
detaillering oefening huis meuli glas virus ontwerp tekenen en media tekenvaardigheid

© Steffie de Gaetano 2016